PIRMININKAVO NAUJASIS LMVA PREZIDENTAS

    2017 m. gegužės 22 d. LMVA taryba susirinko į posėdį ŠMM Kolegijų salėje. Posėdžiui pirmininkavo naujasis LMVA prezidentas, Kauno KTU inžinerinio licėjaus direktorius, dr. Dainius Žvirdauskas. Į posėdį atvyko Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, viceministras Gražvydas Kazakevičius, Švietimo kokybės ir regioninės švietimo politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas ir  vyr. specialistė Audronė Razmantienė.

   Susitikimo metu buvo aptartos LR Seime svarstomos LR Švietimo įstatymo pataisos ir mokyklų vadovų darbo perspektyvos nuo 2017 m. rugsėjo 1d. Asociacijos prezidentas išsakė tvirtą asociacijos poziciją mokyklų vadovų kadencijų klausimu, atkreipdamas dėmesį į galimus LR konstitucijos pažeidimus, siekiant įvesti kadencijas mokyklų vadovams pritaikant "atgalinio" kadencijų laikotarpio skaičiavimo principą bei užkertant kelią dalyvauti pakartotinuose vadovų konkursuose. Posėdžio metu buvo aptarti mokslo metų ilginimo, mokytojų darbo apmokėjimo, saugumo mokyklose klausimai bei kiti klausimai. Susitikimo metu buvo sutarta, kad panašios apskrito stalo diskusijos turėtų vykti dažniau, siekiant abipusio supratimo ir racionalių sprendimų ieškojimo. 

LIETUVOS MOKYKLŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMAS

2017 m. balandžio 20 d. Kaune KTU Mokslo slėnio konferencijų salėje įvyko Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavimo narius pasveikino KTU vadovybės atstovai. Pranešimą "Meistriškumo ar pasirodymo mokykla?" padarė KTU socialinių, humanitarinių mokslų ir meno fakulteto dekanas dr. Ainius Lašas. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė, dr. Ramutė Mečkauskienės, apžvelgė trijų metų asociacijos nuveiktus darbus. Asociacijos taryba per rinkiminį laikotarpį surengė septynis tarybos posėdžius,  organizavo: Lietuvos mokyklų vadovų suvažiavimą 2014 m. Vilniuje, LEU patalpose, konferenciją "Švietimas - priemonė ar rezultatas: kam tarnauja švietimas?" ŠMM patalpose, jungtinę Lietuvos švietimo įstaigų vadovų asociacijų konferenciją LR Seime "Švietimo kaita ir kaitos pavojai" ( 2017 m. sausio 25 d.), atstovavo Lietuvos švietimo bendruomenę Europos mokyklų vadovų asociacijų konferencijoje Mastrichte ir surengė spaudos konferencija BNS "Kam gali tarnauti vadovų kadencijos?". LMVA nariai aktyviai dirbo įvairiose ŠMM ir savivaldybių organizuojamose darbo grupėse, teikė pasiūlymus švietimo politikams. LMVA prezidentė pažymėjo išaugusį asociacijos skyrių ir narių skaičių. Ji teigė, kad per ataskaitinį laikotarpį įvairiuose Lietuvos regionuose buvo įsteigta 12 naujų skyrių ir atnaujinta asociacijos veikla dar 5-se rajonuose. Šiuo metu LMVA turi veikiančius 39-is skyrius, kuriuose veiklą vykdo 643 nariai. Kalbėdama apie mokyklų savarankiškumą prezidentė pažymėjo tiesioginę vadovų priklausomybę nuo politinių partijų vietos savivaldose bei šalies politikų siekį daryti įtaką mokyklų vadovų veiklai. Pranešime buvo atkreiptas dėmesys į nuolatinį mokyklos vadovo funkcijų gausinimą ir vadovo galios instrumentų menkumą, siekiant aukštesnių mokyklos veiklos rezultatų. Ji padėkojo visiems asociacijos nariams už bendrystę ir atsisakė kandidatuoti antrai veiklos kadencijai. Naujojo LMVA prezidento rinkimams buvo pasiūlytos dvi kandidatūros. LMVA prezidentu, laikotarpiui 2017 - 2020 m., išrinktas Kauno KTU inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas. LMVA viceprezidente išrinkta Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė Rūta Krasauskienė. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos nariai nuoširdžiai padėkojo buvusiai LMVA prezidentei dr. Ramutei Mečkauskienei, suteikdami jai garbės prezidentės vardą taryboje, ir audringai pasveikino naujuosius asociacijos vedlius - dr. Dainių Žvirdauską ir Rūtą Krasauskienę.

       

Su Šv. Velykom!

Mieli Kolegos,

telydi Jus Šv. Velykų džiaugsmas ir palaima  Jūsų darbuose ir asmeniniame gyvenime!

LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė


LMVA ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS KAUNE

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narių dėmesiui!

LMVA Taryba informuoja, kad 2017 m. balandžio 20 d. 11.00 val. Kaune, Mokslo slėnyje, Konferencijų salėje (Adresas; K.Baršausko g. 59) vyks Lietuvos mokyklų vadovų

asociacijos ataskaitinis - rinkiminis suvažiavimas. Registracijos pradžia -10.00 val. Registraciją vykdo LMVA Kauno skyrius. Suvažiavimo darbotvarkė:

1. Registracijos rezultatų skelbimas. Balsavimas dėl suvažiavimo vykimo.

2. Darbotvarkės skelbimas.

3. Suvažiavimo svečių sveikinimai.

4.KTU socialinių, humanitarinių mokslų ir meno fakulteto dekano dr. Ainiaus Lažo pranešimas.

5. LMVA Prezidento - Tarybos ataskaita už periodą 2014-2017 m.

6. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas.

7. LMVA finansinės atskaitomybės už periodą 2014 - 2017 m. tvirtinimas.

8. LMVA veiklos pajamų - išlaidų sąmatos 2018 m. tvirtinimas.

9. LMVA Prezidento rinkimai.

10. LMVA Tarybos sudėties tvirtinimas.

11. LMVA Revizinės komisijos rinkimai.

12. Einamieji klausimai.

 

LMVA SPAUDOS KONFERENCIJA BNS

2017 m. kovo 28d. LMVA prezidentė, Vilniaus Viršuliškių progimnazijos direktorė dr. Ramutė Mečkauskienė bei  LMVA nariai: Vilniaus Licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, Vilniaus „Ozo‘“ gimnazijos direktorius, buvęs Lietuvos mokytojų Sąjūdžio pirmininkas Albinas Daubaras, Kauno KTU inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas, Kauno skyriaus pirmininkas, A. Puškino gimnazijos direktorius Erikas Griškevičius surengė žurnalistams spaudos konferenciją BNS centre. Vadovai išsakė asociacijos požiūrį į teikiamas LR Švietimo įstatymo pataisas ir akcentavo šiuos pastebėjimus:

1.      Keičiamo Švietimo įstatymo nuostatos negali būti taikomos atgaline data, todėl  švietimo įstaigų vadovų atleidimas, pritaikant skirtingas skaičiavimo metodikas, nėra teisiškai argumentuotas ir neatitinka teisėtų lūkesčių principo, paneigiant asmens lygybę prieš įstatymą. Akivaizdu, kad toks Švietimo įstatymo  pakeitimas yra diskriminacinis, nes pažeidžia pamatines LR Konstitucijos vertybes. Kalbėjusieji vadovai teigė, kad vadovams, šiuo metu dirbantiems pagal neterminuotas sutartis, kadencijos turėtų būti pradėtos taikyti tik nuo įstatymo įsigaliojimo datos, kaip tai buvo padaryta 1995 m., kuomet LR Seimas, pakeitęs LR Švietimo įstatymą, nustatė  vadovams  5- metų kadencijas.

2.       Keičiamo Švietimo įstatymo nuostata, ribojanti kadencijų skaičių toje pačioje švietimo įstaigoje pažeidžia LR Konstitucijos  48 straipsnio 1-oje dalyje įtvirtintą žmogaus teisę pasirinkti darbą, paremtą visuotinai pripažinta žmogaus laisvės koncepcija. Šiuo aspektu kalbėjusieji vadovai siūlė įstatymo leidėjams neriboti kadencijų skaičiaus ir suteikti galimybes atleistiems vadovams patiems pasirinkti, ar dalyvauti konkurse naujai kadencijai toje pačioje mokykloje, ar pasirinkti kitą švietimo įstaigą.

3.      Kalbėjusieji konferencijoje vadovai akivaizdžia diskriminacija pripažino LR Prezidentūros aiškinamajame rašte  išsakytą nuostatą, kad  60 procentų vadovų, turinčių darbo stažą daugiau kaip 15 metų ir apie  500 švietimo įstaigų vadovų, kurių darbo stažas yra 30 ir daugiau metų, būtų atleisti po vienerių metų nuo pataisų priėmimo. Asociacijos nariai teigė, kad toks siūlymas neatitinka ES Tarybos 2000/78/EB direktyvoje įtvirtintos nuostatos, draudžiančios asmenis dėl tam tikro amžiaus įstumti į prastesnę padėtį ir tokiu būdu sudaryti ne vienodos sąlygos konkuruoti darbo rinkoje.

Spaudos konferencijoje dalyvavę vadovai atsakė į žurnalistų pateiktus klausimus ir pakomentavo šiuo metu galiojančias mokyklų veiklos ir mokyklų vadovų darbo vertinimo tvarkas.

ŠVIETIMO ĮSTATYMO PATAISŲ SVARSTYMAI

       2017 m. kovo 22 d. Vilniaus ir Kauno vadovų asociacijos skyrių tarybų nariai dalyvavo LR Seimo Švietimo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas pasirengimas įgyvendinti Švietimo įstatymo pataisas - įvesti darbo kadencijas švietimo įstaigų vadovams. Posėdyje dalyvavo  LR Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ir LR Prezidentūros teisininkas. Švietimo ir mokslo ministeriją atstovavo  ministrė Jurgita Petrauskienė ir  Audronė Razmantienė. Prezidentūra siūlo tokį švietimo įstaigų vadovų atleidimo grafiką:

         1. 2019-07-01 atleisti  tuos, kurie dirba 30 metų ir daugiau.

         2. 2020-07-01 atleisti tuos, kurie dirba 20-29 metus.

         3. 2021 07- 01 atleisti tuos, kurie dirba  15-19 metų.

         4. 2022 -07-01 atleisti tuos, kurie dirba  10-14 metų.

         5. 5-9 metus dirbantys vadovai „galės“ pretenduoti į antrąją kadenciją.

       Kalbėję mokyklų atstovai siūlė kadencijas visiems vadovams pradėti taikyti  nuo įstatymo įsigaliojimo datos ir nediskriminuoti vadovų pagal darbo stažą.  Politikai teigė, kad vienu metu visų atleisti nepajėgs, nes tuomet reikėtų skelbti apie 1 700 konkursų. ŠMM patikslino, kad šis skaičius gali būti dar didesnis.

        LR Prezidentūros atstovai akcentavo tokias vadovų kadencijų įvedimo priežastis:

       1. Šalyje vyrauja švietimo netolygumas (?)

       2. Tai viena iš priemonių mokinių pasiekimams gerinti.( Kol kas kitų priemonių nežino?)

       3. Vadovų kaita leistų kovoti su korupcija mokyklose.

       4. Pagerėtų mokinių mokymosi pasiekimai (Nes dabar tik apie 50 mokyklų dirba gerai)

      Posėdyje buvo pritarta tolimesniam pataisų svarstymui ir nutarta laukti LR Vyriausybės išvadų. Kaip žinote, kitas svarstymas LR Seime buvo numatytas  2017-04-06. Tikėtina, kad svarstymas bus nukeltas kitam laikotarpiu, nes siūlymo pagrindimas nėra pakankamai argumentuotas. Lietuvos mokyklų vadovų asociacija 2017-03-28 organizuoja spaudos konferenciją BNS „Atsinaujinančios mokyklos sėkmės garantas?“.

 

 

PRALAUŽTI LEDAI MARIJAMPOLĖJE

Būti  mokyklos vadovu tapo sudėtinga, tam reikia ne tik kompetencijų, bet ir lankstumo. Pokyčiai verčia iš kėdžių net labai patyrusius vadovus, todėl mokytis vieniems iš kitų tikrai reikia.  Reikia justi bendrumą, pagalbos galimybę vieniems iš kitų, nes dabar - pats plauki ir pats gelbėjiesi, jeigu tave kas nors skandina. Valdžia ne tik, kad nepadeda, bet dar paspiria, kad giliau nugrimztum. Nauji įsakymai, nauji reikalavimai, naujos darbo tvarkos, naujos funkcijos, naujos atsakomybės, vertinimai.. O kaip visa tai įgyvendinti gula ant mokyklos vadovo pečių! Nepatempi, nereikia, nes nuvarytus arklius, visi žinome, kur nusiunčia, juolab, kad ir išeitinių mokėti nereikės. Gal todėl ir Marijampoliečiai sukruto. Ilgus metus skaičiavę, diskutavę apsprendė ir sausio 23d. įkūrė LMV asociacijos Marijampolės skyrių. Skyriaus pirmininke išrinkta Renata Zdanė, Jono Totoraičio progimnazijos direktorė. Sveikiname kolegas įlipusius į mūsų valtį!

Švietimo įstaigų vadovų asociacijų sueiga LR Seime

Šių metų sausio 25 dieną LR Seimo konferencijų salėje susirinko 14-os švietimo įstaigų ir įstaigų vadovų asociacijų tarybų nariai. Sueigoje dalyvavo:Lietuvos mokyklų vadovų, Lietuvos gimnazijų, Lietuvos pagrindinių, Lietuvos progimnazijų, Lietuvos pradinio ugdymo, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų,Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, Lietuvos dailės mokyklų, Lietuvos švietimo pagalbos, Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų ir Lietuvos švietimo centrų asociacijų tarybų nariai. Renginyje dalyvavo svečiai: LR Prezidentės patarėjos dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ir dr. Almeda Kurienė, LR Seimo vicepirminikė Rima Baškienė, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. akad. Eugenijus Jovaiša, LR Seimo nariai: Irena Šiaulienė, Algirdas Sysas, Valerijus Simulik, Mantas Adomėnas, Gintaras Steponavičius, Jaroslav Narkevič  ir kiti. Diskusijose taip pat dalyvavo LR Ministro pirmininko patarėja Unė Kaunaitė, LR Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo klausimaisi Jonas Mickus, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas, Tėvų forumo pirmininkas Audrius Murauskas, Kauno miesto vicemerė Rasa Šnapštienė ir švietimo asociacijų nariai. Sueigą inicijavo Lietuvos vadovų asociacija, jai talkino Lietuvos gimnazijų asociacija. Renginyje LR Prezidentės patarėja dr. Saulę Mačiukaitė-Žvinienė aptarė LR Prezidentės pateiktas LR Švietimo įstatymo pataisas, galinčias įteisinti švietimo įstaigų vadovų penkerių metų kadencijas. Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad pokyčiai švietimo valdymo srityje būtini, tačiau nuomonės išsiskyrė dėl tikslų,  terminų, formų  ir priemonių.  Jeigu politikos atstovai reformoje bandė įžvelgti valdymo efektyvumą bei skaidumą, LMVA asociacijos prezidentė Ramutė Mečkauskienė matė atviresnes galimybes švietimo politizavimui ir patronažavimu, ir rėmėsi  atliktų tyrimų duomenimis. LR Seimo narys Valerijus Simulik šiose pataisose įžvelgė ir teisinių pažeidimų. Renginio pabaigoje visų asociacijų vadovai pasirašė dokumentą, kuriame išdėstė savo siūlymus dėl teikiamų pataisų.

Kreipimasis

 

SUSITIKIMAS SU LR SEIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO PIRMININKU EUGENIJUMI JOVAIŠA

2016 m. gruodžio 12d. Lietuvos pradinio ugdymo, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų bei mokyklų vadovų asociacijų nariai susitiko su LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku ir išklausė naujosios valdžios įžvalgas švietimo srityje. Komiteto pirmininkas, akademikas Eugenijus Jovaiša paviešino, jo požiūriu, svarbiausias kryptis, kuriomis planuojama veikti per ateinantį ketverių metų laikotarpį. „Didžiausias dėmesys bus skiriamas mokinių raštingumo gerinimui“, teigė komiteto pirmininkas.  

Pirmininkas paminėjo, kad Vyriausybės programos projekte yra numatyta paankstinti priešmokyklinį ugdymą, kuris turėtų būti pradedamas nuo 5-6 metų ir pradinį ugdymą, kurį planuojama vykdyti nuo 6-7 metų. Jo požiūriu, tai turėtų pagerinti mokinių raštingumo rodiklius. Valdantieji taip pat ketina peržiūrėti visą mokyklinio ugdymo turinį, įvesti kaupiamąjį vertinimą paskutinėje vidurinio ugdymo pakopoje, keisti egzaminų sistemą, įvedant daugiau privalomų egzaminų, bet gal būt atsisakant privalomojo užsienio kalbų egzamino, keisti atestato formą, pertvarkyti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką. Vadovams planuojama 5 -rių metų kadencija, su galimybe pakartotinai dalyvauti konkurse. Mokytojams - privaloma atestacija.

Susitikimo metu buvo paminėti ir kiti Vyriausybės programos projekte numatyti dalykai, tačiau aiškesni problemų sprendimo būdai nebuvo aptarti. Susitikimo metu apsikeista nuomonėmis dėl būtinybės ir ateityje dalintis informacija bei  bendradarbiauti  rengiant dokumentų projektus.

 

 

EUROPOS MOKYKLŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS (ESHA) KONFERENCIJA

2016 spalio 19-22d. Mastrihte įvyko Europos mokyklų vadovų asociacijos konferencija. Konferencijoje Lietuvos mokyklų vadovus atstovavo LMVA prezidentė dr. Ramutė Mečkauskienė (Vilniaus Viršuliškių mokykla) ir LMGA vice-prezidentė Rūta Krasauskienė (Vilniaus Žemynos gimnazija). ESHA šio tipo konferencijas organizuoja kartą per du metus. Praeitą kartą konferencija vyko Slovėnijoje, tačiau Lietuvos atstovai joje nedalyvavo. Kita konferencija vyks 2018 m. Taline.  Konferencijoje pranešimus padarė  Michael Fullan (Kanada), Zachary Walker (Singapūras), Mark van Vugt (Olandija) ir Daan Roosengaard (Olandija). Visi pranešimai ir diskusijos buvo orientuoti į mokyklų vadovų gebėjimą prisidėti prie sisteminių pokyčių valdymo, naujų technologijų taikymą ugdymo procese, požiūrio į mokinį kaitą ir bendradarbiaujančios pedagoginės kultūros kūrimą . (Nuotraukoje Lietuvos mokyklų vadovų  atstovės  su Michael Fullan'u)

LIETUVOS MOKYKLŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS TARYBA

 

          

LMVA PREZIDENTAS

 Dr. Dainius Žvirdauskas

Kauno KTU inžinerijos licėjaus direktorius

S.Lozoraičio g. 13,
Kaunas 50137 

tel. 8 699 41660

 

 

LMVA Viceprezidentė 

Rūta Krasauskienė

 Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė

 Čiobiškio g. 16, Vilnius 07181

ruta.kras@gmail.com

tel. 8 615  19681

 Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos tarybos nariai 

 

1. VILIJA SUŠINSKIENĖ Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
2. REGINA PETRAITIENĖ N.Akmenės vaikų l/d "Atžalynas"
3. AUŠRA  SAPKAUSKIENĖ Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

4. DAINIUS KORSAKAS

5. DANUTĖ ČASIENĖ

Biržų Saulės gimnazija

Druskininkų  "Atgimimo" mokykla

6. ALDONA SKUČIENĖ Elektrėnų "Ąžuolyno" pagrindinė mokykla
7. ERIKAS GRIŠKEVIČIUS Kauno Aleksandro Puškino vidurinė mokykla
8. JANAS  RYZGELIS Kauno  Milikonių pagrindinė mokykla
9. RITA MIKUČiAUSKIENĖ Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija
10. GINTARAS PETRULIS Kėdainių „ Atžalyno“ gimnazija
11. ASTA ZAVADSKIENĖ Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
12. DIANA ČEDAVIČIENĖ Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija

13. LAIMA VAITONIENĖ

14. PETRONĖLĖ JOCIENĖ

15.ARŪNAS GRIMALIS

16. VANDA  VANAGIENĖ

17. RENATA ZDANĖ

18. ASTA ŽUKAUSKIENĖ

19. LAIMUTĖ BENETIENĖ

Klaipėdos Santarvės pagrindinė mokykla

Kretingos r. Grūšlaukės pagrindinė mokykla

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla

Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla

20. ROMUALDAS GRILAUSKAS Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
21. DANUTĖ KRIŠČIŪNIENĖ Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla
22. VAIDAS POCIUS Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
23. JADVYGA ŠLIURPIENĖ Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla
24. ERVYDAS MACAITIS Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla

25. DIANA GUZIENĖ

26. RIMAS  PUIDOKAS

27. LAISVŪNAS  VAIČIŪNAS

Rokiškio r. Juodupės gimnazija

Raseinių r. Šiluvos gimnazija

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla

28. VACLOVAS STATKUS

29. JŪRATĖ MOZŪRAITIENĖ

Skuodo r. Ylakių gimnazija

Šakių "Žiburio" gimnazija

30. SIGITA  MALINAUSKIENĖ Šiaulių Lieporių gimnazija
31. VYTAUTAS GIEDRAITIS Šiaulių Romuvos gimnazija
32. STASYS NORBUTAS Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

33. VIOLETA ŠIMELIONIENĖ

34. DAIVA  KLIMIENĖ

35. MIROSLAVA ŠOSTAK

36. LAIMA MARKAUSKIENĖ

Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla

Širvintų "Atžalyno" progimnazija

Šalčininkų B.Vokės E.Ožeškovos gimnazija

Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija

37. REMIGIJUS  MASTEIKA Tauragės M.Mažvydo progimnazija
38. MARIAN KUZBORSKI Trakų gimnazija
39. ŽYDRŪNAS ŽELNYS Telšių Žemaitės gimnazija

40. VALENTINAS GEDVILIS

41. MILDA  PADEGIMAITĖ

42. EDMUNDAS GRIGALIŪNAS

43. RŪTA KRASAUSKIENĖ

44. VIKTORAS BLINOVAS

45. VYTAUTAS GYLYS

46. RAMUĖ MEČKAUSKINĖ

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

Varėnos "Ąžuolo" gimnazija

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Vilniaus Žemynos gimnazija

Tarybos Garbės Narys (Buvęs asociacijos prezidentas)

Tarybos Garbės Narys (Buvęs asociacijos prezidentas)

Tarybos Garbės Narys (Buvusi asociacijos prezidentė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU PROFESINE ŠVENTE

MIELI KOLEGOS,

MES DAŽNAI ESAME VIENIŠI PROBLEMŲ IR GRĖSMIŲ AKIVAIZDOJE, TAČIAU VISADA DAROME TAI, KĄ ESAME PAJĖGŪS PADARYTI, IR VARGU, AR GALĖTUME PADARYTI DAUGIAU... DĖKOJU VISIEMS UŽ BENDRYSTĘ.

Su švente!

LMVA

Ramutė Mečkauskienė

PASIKEITIMAI KELMĖS SKYRIUJE

     Kelmės rajono vadovų asociacijos skyrius informuoja, kad 2016-08-29 susirinkime buvo išrinktas naujas Kelmės skyriaus pirmininkas ir atnaujinta vadovų taryba.  Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kelmės skyriaus pirmininke išrinkta  Asta Zavadskienė, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė, o tarybos nariais tapo Rita Andrulienė, Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė, Vaidas Monkevičius, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktorius, Dalia Gedminienė, Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė, Asta Barčiauskienė, Kelmės A.Lipeikos menų mokyklos direktorė, Diana Razminienė, Kelmės SMC direktorė.

    Palinkėję sėkmingo darbo buvusiam pirmininkui Stasiui Jokubauskui, kuris šiuo metu dirba Kelmės rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju, vadovai pasidžiaugė, kad Kelmės rajono švietimo įstaigų vadovai yra aktyvūs, patyrę, susitelkę konstruktyviam darbui. Manome, kad jų bendras darbas ir susitelkimas pasitarnaus kuriant ir ieškant sprendinių mums visiems pačiais aktualiausiais švietimo klausimais.

 

 

PRISIJUNGĖ RADVILIŠKIEČIAI

Lietuvos mokyklų vadovai aktyviai jungiasi į profesinę asociaciją ir siekia kartu ieškoti sprendimų vadybinėje aplinkoje. Sveikiname LMVA Radviliškio skyriaus narius, kurie suorganizavo steigiamąjį susirinkimą 2016 m. gegužės 6d. ir pirmininku išsirinko Laisvūną Vaičiūną, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorių.

LMVA Tarybos informacija

ŠVIETIMO VADOVŲ KONFERENCIJA 2016-08-24

2016 m. rugpjūčio 24 d. Pakruojo dvare Pedagogas.lt kviečia visus į išskirtinę švietimo, kultūros sektorių vadovų konferenciją. Pirmą kartą organizuojama tokio pobūdžio konferencija drauge su Robertu Dargiu, prof. dr. Valdone Indrašiene, Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiąja patarėja dr. Rūta Kačkute, doc.Vytautu Kontrimu, Pauliumi Avižiniu ir kitais gerai visuomenėje žinomais asmenimis. Vadovai iš verslo, švietimo ir kultūros sektorių dalinsis savo įgūdžiais, kaip įgalinti personalą, spręsti krizines, netikėtas situacijas, pateiks įžvalgų apie organizacijos kultūros plėtrą, aplinkos savarankiškumo skatinimą, rinkodaros galimybes, komunikacijos valdymą, drauge diskutuos apie vadovų efektyvumą, savęs tobulinimą ir teigiamų rezultatų siekimą

Konferencijos vieta: Karčiamos g. 9, Pakruojis. „Pakruojo Dvaras" Konferencija mokama.

Daugiau informacijos ir registracija: http://goo.gl/2NZMWe, info@pedagogas.lt +37062210020

 

 

ŠVIETIMO FORUMAS "LIETUVOS MOKYKLA PO SEIMO RINKIMŲ"

Mieli kolegos,

Lietuvos gimnazijų, kartu su mokyklų vadovų, pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, mokomųjų dalykų mokytojų asociacijomis  2016 m. birželio 16 d. 11.00 val. Vilniaus Žemynos gimnazijos aktų salėje (Čiobiškio g. 16, Vilnius) organizuoja forumą  „Lietuvos mokykla po Seimo rinkimų“. Forumo metu apžvelgsime Lietuvos politinių partijų rinkimų programų švietimo dalį, diskutuosime apie aktualias šalies švietimo problemas. Kviečiame   dalyvauti forume. Forumą moderuos politologas Lauras Bielinis.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti elektroniniu paštu rastine@zemynosgimnazija.vilnius.lm.l, nurodant  vardą, pavardę bei kontaktus (elektroninį paštą, telefono Nr.)  ir registruotis https://docs.google.com/forms/d/1FjO7Ahrt2pq0YilspPK4cS1AvMQ8SMNDiWsbObByQpE/viewform  iki 2016 m. birželio 10 d.

Smulkesnę informaciją teikia Rūta Krasauskienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė, tel. 8 52 400 561, mob.  8615 19681, elektroninis paštas ruta.krasauskiene@vilnius.lt

LMVA Tarybos informacija

 

Klaipėdos rajono LMVA skyrius

Džiaugiamės, kad vadovų gretos asociacijoje gausėja. Šiuo, sunkiu mokyklų valdymo struktūros pertvarkos metu, vadovams svarbu jaustis bendraminčių apsuptyje, todėl džiaugiamės, kad Klaipėdos rajono mokyklų vadovai jungiasi prie mūsų gausaus būrio. Jau seniai bandę įsteigti LMVA skyrių, 2016 m. kovo 23d. Gargžduose, klaipėdiečiai žengė galutinį žingsnį. LMVA taryba sveikina visus naujus narius ir jų pirmininką, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktorių Arūną Grimalį. 

LMVA TARYBOS POSĖDIS

2016 m. gegužės 3 d. LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė  surengė  ŠMM kolegijų salėje neeilinį LMVA Tarybos posėdį, kurio metu buvo svarstoma, kaip gali  keistis ugdymo proceso organizavimas ir  ugdymo kokybės  priežiūra nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios dienos, kuomet įsigalios Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimai, patvirtinti LR Vyriausybės  2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 303. Šie pakeitimai buvo atlikti, neatsižvelgiant nei į Lietuvos savivaldybių asociacijos, nei į Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos pastebėjimus.

 Posėdyje dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė,  Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Ekonomikos departamento direktorė Kristina Markelienė ir kiti.

Dėl pakeistos Mokinio krepšelio apskaičiavimo metodikos, galimai dalyje Lietuvos mokyklų nebeliks ugdymo kokybės priežiūrą vykdančių pavaduotojų. Tokie veiksmai pablogins  ugdymo organizavimo ir priežiūros kokybę bei pagalbos mokiniui tekimą, nes vienas direktorius nebus pajėgus atlikti visų jam šiandien priskirtų administravimo, socialinių ir techninių funkcijų. Kiek pavaduotojų ugdymui bus atleista nuo 2016 m. rugsėjo 1d. - jokia švietimo procesus administruojanti institucija šiandien neturi tikslių paskaičiavimų, todėl reali situacija gali paaiškėti tik rudenį. Grėsmė iškyla mažosioms kaimiškosioms mokyklos, nes dėl lėšų valdymui trūkumo, jos gali būti paverčiamos didžiųjų mokyklų skyriais. Toks veiksmas gali turėti neprognozuojamų pasekmių- mokinių srautų pajudėjimą didžiųjų mokyklų link. O tai reikštų  dalies mokyklų uždarymą.

Pasitarimo metu paaiškėjo, kad mokyklų steigėjai tik dabar suskubo susiskaičiuoti mokyklų valdymui skiriamas lėšas, tačiau Tarybos paskaičiavimais, mokyklose turinčiose 85-120 mokinių mokyklos direktoriaus etatas lieka, tačiau neaiškumų valdyme kyla dėl mokyklų, turinčių nuo 121 iki 200 mokinių, nes joms bus taikoma 10 procentų valdymui skiriama riba.

Šis pakeitimas ypač nepalankus Suaugusiųjų, Jaunimo ir Specialiosioms mokykloms. Jų valdymo klausimą vadovai ministerijai siūlė spęsti neatidėliotinai. Buvo atkreiptas dėmesys ir į mokyklas, dirbančias pagal MSTP valdymo modelį. Priminta, kad Modelio parengimui ir įdiegimui ŠMM  yra investavusi didelius projektinius pinigus, todėl šių mokyklų sugrįžimas į senąją valdymo struktūrą, reikštų visišką projekto sužlugdymą. Valdymo painiava susidaro  ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kaip jos funkcionuos- atsakymo dar nėra.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad dėl pakeitimų Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo  metodikoje, galimai pablogės ir mokytojų finansinė padėtis, kadangi naikinant pavaduotojų etatus, gali tekti mažinti mokytojams savaitinį valandų krūvį, pamokas dalinant tarp visų mokykloje esančių pedagogų. Mokyklų vadovai teigė, kad visų darbuotojų atleidimą reglamentuoja LR Darbo kodekso teisinės normos, todėl atleidžiant darbuotojus bus laikomasi Darbo kodekse numatytu įspėjimo terminų, išeitinių išmokų išmokėjimo, tačiau kiek etatų mokykla galės turėti valdyme, paaiškės tik rugsėjo mėn., kuomet bus patvirtinta tarifikacija. O tai reiškia, kad pertvarkymai galimi tik lapkričio – gruodžio mėnesiais.

LMVA Taryba parengė raštą LR Švietimo ir mokslo Ministrei, prašant ją įpareigoti konkrečius ŠMM specialistus, atsakingai išnagrinėti realią padėtį Lietuvos mokyklose. Rašte siūloma skubiai parengti rekomendacijas savivaldybių švietimo skyriams, kad būtų laikomasi vieningų reikalavimų apskaičiuojant valdymui skiriamus procentus, tvirtinant etatus ir parengiant darbuotojų atleidimo sąlygas.

 Taryba pasiūlė įvardyti administravimo ir pagalbos mokiniui etatus,  neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui koordinatoriaus (organizatoriaus) pareigybę priskiriant ir finansuojant ją iš pagalbos mokiniui skiriamų lėšų procento.

            „Mokyklų vadovų asociacijos taryba yra pasirengusi dalyvauti viešose diskusijose sprendžiant mokyklų valdymo problemas, tačiau ugdymas negali tapti  politinių intrigų ir rinkiminių kampanijų objektu“- teigė LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė.

 

 

KONFERENCIJA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOJE

Kovo 3 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko LMVA planuota metinė konferencija "Švietimo paslaugų užsakovai:Kam tarnauja švietimas?"  Aptardamas strateginius švietimo dokumentus, prof. R.Želvys švietimo paslaugų užsakovais įvardino dvi grupes: tėvus ir jų vaikus bei valstybę. Jis pastebėjo, kad egzistuojančiuose švietimo strateginiuose dokumentuose didžiausias dėmesys  skiriamas sąlygoms ir priemonėms, tačiau nėra aiškumo, kam visa tai tarnauja, nes neaiškus galutinis švietimo tikslas. "Jeigu švietimo tikslas - aukšti mokymosi pasiekimai, turime ryžtingai pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą ir investuoti. Jeigu švietimo tikslas - ekonomiškumas, turime ryžtingai pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą ir taupyti. Jeigu švietimo tikslas - patogumas švietimo vartotojams, turime palikti viską taip, kaip yra, nes dabartinė sistema yra  sąlyginai patogi"- teigė profesorius ir  paklausė: "Ar patogi švietimo sistema gali būti kokybiška?". Atsakymo salėje nebuvo, todėl profesorius pats atsakė į klausimą: "Gali, tačiau tuomet ji bus brangi". Ar nori šiandien valstybė skirti daugiau pinigų švietimui? Apie švietimo finansinius reikalus tuo pat metu švietimo profesinių sąjungų atstovai kitoje ŠMM salėje derėjosi su LR premjeru A.Butkevičiumi bei Švietimo ir mokslo ministre A.Pitrėniene. Derybų rezultatų vadovų konferencijos dalyviai laukė nekantriai. Atvykusi į konferenciją po derybų,  Švietimo ir mokslo ministrė pasakė, kad vyriausybė papildomų lėšų skirti nežada, tačiau patikino, kad ministerija lėšų suras. Konferencijoje pasisakė ir kiti dalyviai. Švietimo ir mokslo viceministrė G.Krasauskienė aptarė  pokyčius švietimo sistemoje. ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė pristatė naujoves nuo 2016 mokslo metų. Tėvų forumo pirmininkas A.Murauskas įnirtingai kritikavo LR Švietimo įstatymo nuostatas. Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas R.Ališauskas pabrėžė švietimo svarbą tautos kultūrai, o Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius S.Besagirskas pasigedo švietimo procesuose graudesnio ryšio su gyvenimu. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Švietimo ir kultūros klausimais J.Mickus pripažino ribotas savivaldybių galimybes švietimo sistemos gerinimo srityje. Konferencija baigėsi dalyvių pasiūlymais, kurie buvo sudėti į stiklainį su užrašu"Švietimo uogienė". Jis buvo įteiktas viceministrei G.Krasauskienei, kuri pažadėjo visus pasiūlymus atidžiai išnagrinėti. Po konferencijos visi dalyviai ir svečiai turėjo galimybę pasivaišinti skaniu tortu.

 

 

Pokyčiai Šiaulių skyriuje

Ilgametę LMVA Šiaulių skyriaus pirmininkę Nataliją Kaunickienę, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorę, pakeitė Sigita Malinauskienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos direktorė.

LMVA taryba dėkoja Natalijai už nuoširdų bendradarbiavimą asociacijos veikose ir sveikina naująją skyriaus pirmininkę. 

LMVA Varėnos skyrius

2016 m. sausio mėn. Varėnos rajono mokyklų vadovai  įsteigė LMVA Varėnos skyrių.

Skyriaus pirmininke išrinkta Varėnos "Ąžuolo" gimnazijos direktorė Milda Padegimaitė.

LMVA taryba sveikina kolegas įsijungus į švietimo lyderių bendruomenę ir linki drąsių kūrybingų sprendimų.