Švietimo ir mokslo komitetas iš naujo svarstė mokyklos vadovų kadencijų klausimą

 

2017 m. birželio 21 dienos posėdyje Seimo Švietimo ir mokslo komitetas iš naujo svarstė klausimą dėl mokyklų vadovų kadencijų. Seimas ankstesniame plenariniame posėdyje apsisprendė, kad mokyklų vadovai dirbs pagal kadencijas, tačiau mokyklų vadovų kadencijų ribojimo nebus, todėl teisės akto projektą grąžino komitetui svarstyti ir suderinti įstatymo projektą su šia nuostata.

Komiteto posėdyje dalyvavusi švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė teigė, kad ministerija siūlė įvesti mokyklos vadovo visos kadencijos vertinimą, kuris skatintų mokyklų vadovus siekti aukščiausių rezultatų. Vis dėlto komiteto nariai nepritarė tokiam siūlymui ir pasiūlė kitą vertinimo būdą, kuris, komiteto nuomone, taip pat prisidėtų prie švietimo vadybos aukštesnės kokybės.

Švietimo ir mokslo komitetas teikia papildytą ir patobulintą projektą Nr. XIIIP-282 (skaitykite čia) toliau Seimui svarstyti.

 

 

LR Seimo nariai nepritarė LR Prezidentės siūlymui riboti kadencijas

 

 

2017 m. birželio 13d. LR Seime buvo balsuojama dėl LR Švietimo įstatymo pataisų, įteisinančių kadencijas mokyklų vadovams. Tiesa, balsavimas vyko  ne dėl pataisų įteisinimo, bet dėl jų ribojimo toje pačioje švietimo įstaigoje, o tai reiškia, kad nuo įstatymo pakeitimo įsigaliojimo datos (kol kas ji dar nėra aiški), švietimo įstaigų vadovai dirbs pagal terminuotas 5 m. kadencijas, tačiau LR Seimo narių dauguma nubalsavo, kad kadencijų skaičius toje pačioje švietimo įstaigoje būtų neribojamas.  Už tai, kad kadencijos nebūtų ribojamos, balsavo 68 Seimo nariai, prieš buvo 32 ir 12 parlamentarų susilaikė. Kaip bus įgyvendinamas šis principas, Švietimo komitetui pavesta pakoreguoti  įstatymo punktus iki 2017 m. birželio 15d. Dėl šių pataisų LR Seimo nariai turėtų balsuoti ketvirtadienį.

MŪŠIS DĖL KADENCIJŲ

Seimas nesutiko net svarstyti prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlymo įvesti ribotas biudžetinių įstaigų, tarp jų ir sveikatos apsaugos, kultūros bei švietimo, vadovų kadencijas. Maža to, panaikintas ankstesnis Seimo sprendimas dėl tokių kadencijų įvedimo. 2017 m. birželio 1 d. (ketvirtadienį) Lina Antanavičienė, prezidentės vyriausioji patarėja ekonomikos klausimais, LR Seime pristatė  LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės praėjusią savaitę pasirašytą dekretą dėl veto Biudžetinių įstaigų įstatymo pataisoms, kuriuo parlamentarams iš naujo teiktos jos svarstyti, kartu pasiūlant apriboti biudžetinių įstaigų vadovų kadencijų skaičių.

Prieš kelias savaites Seimo priimtos įstatymo pataisos numatė, kad biudžetinių įstaigų vadovai į pareigas priimami konkurso būdu 4 m. kadencijai, tačiau neribojant kadencijų skaičiaus. Pasibaigus pirmajai kadencijai darbo sutartis pratęsiama antrajai, po kurios iš pareigų atleistas vadovas turi teisę iš karto vėl dalyvauti konkurse, jame laimėti ir toliau dirbti tose pačiose pareigose ne vieną ir ne dvi 4 m. kadencijas.

Vetuodama tokį įstatymą prezidentė pasiūlė vietoje 4 m. kadencijos nustatyti 5 m., bet kartu įtvirtinti, kad tas pats asmuo biudžetinės įstaigos vadovu būtų skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, o pasibaigus pirmajai kadencijai buvęs vadovas, pretenduodamas toliau eiti tas pačias pareigas, privalėtų iš naujo dalyvauti konkurse

Dauguma Seimo narių pasipiktino valstybės vadovės pasiūlymu kultūros namų, bibliotekų ar mokyklų direktoriams įvesti ribotą kadencijų skaičių. Anot politikų, ypač provincija susidurtų su didelėmis tinkamų kadrų parinkimo problemomis, jeigu toks įstatymas būtų priimtas. Už tai, kad veto būtų svarstomas, balsavo 35 Seimo nariai, tačiau 47 buvo už tai, kad anksčiau priimtas įstatymo variantas dėl kadencijų įvedimo būtų išvis laikomas nepriimtu.

Tai reiškia, kad kol kas įstatymu nėra nustatytos biudžetinių įstaigų vadovų kadencijos.Plačiau: http://www.vz.lt/verslo-aplinka/2017/06/01/seimas-atmete-prezidentes-siulyma-riboti-istaigu-vadovu-kadencijas#ixzz4j6qWNLMp

 
SUSITIKIMAS SU LR PREZIDENTĖS PATARĖJOMIS

 

2017 05 22  LMVA prezidentas dr. Dainius Žvirdauskas buvo pakviestas pokalbiui į LR Prezidentūrą. Pokalbyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjos: dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ir dr. Almeda Kurienė bei teisininkas Tomas Marozas.

Susitikime aptarta mokyklų vadovų darbo perspektyva. LR Prezidentūros atstovai akcentavo tai, kad vadovų kadencijomis norima pagerinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybę ir, kad įvedamos mokyklų vadovų kadencijos turėtų duoti  teigiamų rezultatų po dešimties ar penkiolikos metų. Šiuo LR Švietimo įstatymo pakeitimu siekiama skatinti mokyklų vadovų lyderystę ir naujų asmenybių pritraukimą į mokyklų vadovų pozicijas. Prezidentūros atstovai minėjo, kad siūlymai dėl mokyklų vadovų darbo pasikeitimų buvo ilgai diskutuoti savivaldybėse, Seimo komitetuose, tačiau galutinį sprendimą turėtų priimti Seimas.   

Dainiaus Žvirdausko teigimu, LMVA neprieštarauja vadovų kadencijų įvedimui, tačiau jis nesutiko dėl keleto dalykų. Pirma: įstatymas negali galioti atgaline data ir mokyklų vadovams, kurių darbo sutartys yra nuolatinės, darbo sutartys turėtų ir likti nuolatinėmis, o kadencijos turėtų būti pradedamos skaičiuoti tik naujai priimtiems vadovams. Antra: LMVA nuomone, neturėtų būti ribojamas mokyklų vadovų kadencijų skaičius. Jei mokyklos vadovas dirba gerai, steigėjui ir mokyklos bendruomenei pritarus, vadovas galėtų pretenduoti į neribotą kadencijų skaičių.  Manome, kad panašią nuomonę turi ir kitos mokyklų vadovus vienijančios organizacijos.   

 

DISKUSIJA LR SEIME

       2017 05 10 LMVA tarybos nariai Ramutė Mečkauskienė ir Dainius Žvirdauskas dalyvavo LR Seimo švietimo komiteto posėdyje. LR Seimo Švietimo komiteto narė Aušra Papirtienė savo galimybę kalbėti perleido Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentui Dainiui Žvirdauskui.

      Dainius Žvirdauskas savo pasisakyme teigė: „Lietuvos mokyklų vadovų asociacija iš principo neprieštarauja vadovų kadencijų įvedimui, tačiau mes nesutinkame dėl keleto dalykų. Pirma: įstatymas negali galioti atgaline data ir mokyklų vadovams, kurių darbo sutartys yra nuolatinės, jos ir turi likti nuolatinėmis, o naujai konkursus laimėjusiems vadovams turėtų būti taikomos kadencijos. Antra: LMVA nuomone, neturėtų būti ribojamas mokyklų vadovų kadencijų skaičius. Jei mokyklos vadovas dirba gerai, steigėjui ir mokyklos bendruomenei pritarus, vadovas galėtų pretenduoti dirbti neribotą skaičių kadencijų. Lietuvos mokyklų vadovų asociacija mano, kad būtinas sisteminis požiūris į švietimo kokybę bendrajame ugdyme“.  Švietimo komiteto nariai santūriai reagavo į pastabas ir toliau analizavo parlamentarų teikiamus siūlymus. Daugiausiai diskusijų kilo dėl konkurso komisijos narių skaičiaus ir sudėties. Po ilgų ginčų, sutarta komisiją palikti iš 7 narių. 

 

 

PIRMININKAVO NAUJASIS LMVA PREZIDENTAS

      Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, ŠMM viceministras Gražvydas Kazakevičius, Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Razmantienė bei kiti ŠMM atstovai susitiko su LMVA tarybos nariais.  Susitikime dalyvavo 20 LMVA tarybos narių iš Vilniaus, Kauno, Prienų, Klaipėdos r., Kelmės, Druskininkų, Kaišiadorių, Kėdainių, Ukmergės, Šiaulių, Panevėžio, Panevėžio r., Akmenės, Alytaus, Raseinių skyrių. 

Lietuvos mokyklų vadovų asociacija padėkojo ŠMM ministrei už galimybę susitikti ir aptarti vadovų asociacijai rūpimus klausimus, palinkėjo sėkmės vykdant švietimo reformas bei ragino įtraukti LMVA narius į švietimo sistemoje vykdomus pokyčius. Susitikime buvo svarstomi iš anksto suderinti  klausimai:

  1. Mokyklos vadovo darbo perspektyvos nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos.
  2. Ugdymo proceso organizavimo naujovės ir pedagogų darbo apmokėjimas nuo 2017 m.

Atsakydama į pirmąjį klausimą ŠMM ministrė Jurgita Petrauskienė paminėjo sisteminį požiūrį į vadovo darbą bei vadovų motyvacinės sistemos sukūrimą. Buvo formuluojamas klausimas ar mokyklai reikia vadovo lyderio, pedagogo, ar administratoriaus? Svarstytos biurokratijos mažinimo galimybės, pvz., atsisakyti vadovų kasmetinės veiklos ataskaitų. Ministrė akcentavo vadovų rezervo auginimą, „Geros mokyklos“ koncepcijos įgyvendinimą. Viceministras Gražvydas Kazakevičius nekomentavo vadovų kadencijų klausimo, tačiau išryškino svarbius vadovo darbe etapus: iki vadovavimo, vadovaujant ir po vadovavimo. Akcentuojama buvo ir tai, kad gerų vadovų patirties reikia ir kitose įstaigose. Jis pateikė Jungtinės karalystės pavyzdį, teigdamas, kad vadovai ten skiriami įstaigas veiklai pagerinti.

Diskusijos eigoje vadovų asociacijos nariai aptarė vadovų darbo kadencijų klausimą ir akcentavo sisteminį požiūrį į švietimo kokybę bendrajame ugdyme. LMVA siūlymu, tikslinga inicijuoti bendrojo ugdymo švietimo kokybės užtikrinimo sisteminio modelio sukūrimą. Šiame modelyje turėtų būti apibrėžti vaidmenys visiems bendrojo ugdymo švietimo subjektams (mokytojams, mokyklų vadovų pavaduotojams, mokyklų vadovams, savivaldybių Švietimo ir ugdymo skyriams, Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių institucijų specialistams, Lietuvos švietimo centrams, bei pačiai Švietimo ir mokslo ministerijai). LMVA šios įniciatyvos įgyvendinimui galėtų deleguoti savo atstovus. 

Ministerijos atstovai pastebėjo, kad iniciatyva dėl mokyklų vadovų kadencijų kilo ne ŠMM, o  LR prezidentūroje. Taip pat buvo pastebėta, kad galutinį sprendimą turi priimti Lietuvos Respublikos Seimas. 

Aidas Aldakauskas, aptardamas Ugdymo proceso organizavimo naujovės ir pedagogų darbo apmokėjimo nuo 2017 m. pakeitimus paminėjo, kad nei klasės krepšelis, nei pedagogų etatinis darbo apmokėjimas nuo 2017 m. įvestas nebus. Šie pokyčiai atidedami iki 2018 m. rugsėjo 1 dienos.

Kolegijų salę palikus ŠMM atstovams, LMVA taryba aptarė komunikacijos stiprinimo galimybes tarp asociacijos narių regionuose. 

 

 

LIETUVOS MOKYKLŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMAS

2017 m. balandžio 20 d. Kaune KTU Mokslo slėnio konferencijų salėje įvyko Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavimo narius pasveikino KTU vadovybės atstovai. Pranešimą "Meistriškumo ar pasirodymo mokykla?" padarė KTU socialinių, humanitarinių mokslų ir meno fakulteto dekanas dr. Ainius Lašas. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė, dr. Ramutė Mečkauskienės, apžvelgė trijų metų asociacijos nuveiktus darbus. Asociacijos taryba per rinkiminį laikotarpį surengė septynis tarybos posėdžius,  organizavo: Lietuvos mokyklų vadovų suvažiavimą 2014 m. Vilniuje, LEU patalpose, konferenciją "Švietimas - priemonė ar rezultatas: kam tarnauja švietimas?" ŠMM patalpose, jungtinę Lietuvos švietimo įstaigų vadovų asociacijų konferenciją LR Seime "Švietimo kaita ir kaitos pavojai" ( 2017 m. sausio 25 d.), atstovavo Lietuvos švietimo bendruomenę Europos mokyklų vadovų asociacijų konferencijoje Mastrichte ir surengė spaudos konferencija BNS "Kam gali tarnauti vadovų kadencijos?". LMVA nariai aktyviai dirbo įvairiose ŠMM ir savivaldybių organizuojamose darbo grupėse, teikė pasiūlymus švietimo politikams. LMVA prezidentė pažymėjo išaugusį asociacijos skyrių ir narių skaičių. Ji teigė, kad per ataskaitinį laikotarpį įvairiuose Lietuvos regionuose buvo įsteigta 12 naujų skyrių ir atnaujinta asociacijos veikla dar 5-se rajonuose. Šiuo metu LMVA turi veikiančius 39-is skyrius, kuriuose veiklą vykdo 643 nariai. Kalbėdama apie mokyklų savarankiškumą prezidentė pažymėjo tiesioginę vadovų priklausomybę nuo politinių partijų vietos savivaldose bei šalies politikų siekį daryti įtaką mokyklų vadovų veiklai. Pranešime buvo atkreiptas dėmesys į nuolatinį mokyklos vadovo funkcijų gausinimą ir vadovo galios instrumentų menkumą, siekiant aukštesnių mokyklos veiklos rezultatų. Ji padėkojo visiems asociacijos nariams už bendrystę ir atsisakė kandidatuoti antrai veiklos kadencijai. Naujojo LMVA prezidento rinkimams buvo pasiūlytos dvi kandidatūros. LMVA prezidentu, laikotarpiui 2017 - 2020 m., išrinktas Kauno KTU inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas. LMVA viceprezidente išrinkta Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė Rūta Krasauskienė. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos nariai nuoširdžiai padėkojo buvusiai LMVA prezidentei dr. Ramutei Mečkauskienei, suteikdami jai garbės prezidentės vardą taryboje, ir audringai pasveikino naujuosius asociacijos vedlius - dr. Dainių Žvirdauską ir Rūtą Krasauskienę.

       

Su Šv. Velykom!

Mieli Kolegos,

telydi Jus Šv. Velykų džiaugsmas ir palaima  Jūsų darbuose ir asmeniniame gyvenime!

LMVA prezidentė Ramutė Mečkauskienė


LMVA ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS KAUNE

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narių dėmesiui!

LMVA Taryba informuoja, kad 2017 m. balandžio 20 d. 11.00 val. Kaune, Mokslo slėnyje, Konferencijų salėje (Adresas; K.Baršausko g. 59) vyks Lietuvos mokyklų vadovų

asociacijos ataskaitinis - rinkiminis suvažiavimas. Registracijos pradžia -10.00 val. Registraciją vykdo LMVA Kauno skyrius. Suvažiavimo darbotvarkė:

1. Registracijos rezultatų skelbimas. Balsavimas dėl suvažiavimo vykimo.

2. Darbotvarkės skelbimas.

3. Suvažiavimo svečių sveikinimai.

4.KTU socialinių, humanitarinių mokslų ir meno fakulteto dekano dr. Ainiaus Lažo pranešimas.

5. LMVA Prezidento - Tarybos ataskaita už periodą 2014-2017 m.

6. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas.

7. LMVA finansinės atskaitomybės už periodą 2014 - 2017 m. tvirtinimas.

8. LMVA veiklos pajamų - išlaidų sąmatos 2018 m. tvirtinimas.

9. LMVA Prezidento rinkimai.

10. LMVA Tarybos sudėties tvirtinimas.

11. LMVA Revizinės komisijos rinkimai.

12. Einamieji klausimai.

 

LMVA SPAUDOS KONFERENCIJA BNS

2017 m. kovo 28d. LMVA prezidentė, Vilniaus Viršuliškių progimnazijos direktorė dr. Ramutė Mečkauskienė bei  LMVA nariai: Vilniaus Licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, Vilniaus „Ozo‘“ gimnazijos direktorius, buvęs Lietuvos mokytojų Sąjūdžio pirmininkas Albinas Daubaras, Kauno KTU inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas, Kauno skyriaus pirmininkas, A. Puškino gimnazijos direktorius Erikas Griškevičius surengė žurnalistams spaudos konferenciją BNS centre. Vadovai išsakė asociacijos požiūrį į teikiamas LR Švietimo įstatymo pataisas ir akcentavo šiuos pastebėjimus:

1.      Keičiamo Švietimo įstatymo nuostatos negali būti taikomos atgaline data, todėl  švietimo įstaigų vadovų atleidimas, pritaikant skirtingas skaičiavimo metodikas, nėra teisiškai argumentuotas ir neatitinka teisėtų lūkesčių principo, paneigiant asmens lygybę prieš įstatymą. Akivaizdu, kad toks Švietimo įstatymo  pakeitimas yra diskriminacinis, nes pažeidžia pamatines LR Konstitucijos vertybes. Kalbėjusieji vadovai teigė, kad vadovams, šiuo metu dirbantiems pagal neterminuotas sutartis, kadencijos turėtų būti pradėtos taikyti tik nuo įstatymo įsigaliojimo datos, kaip tai buvo padaryta 1995 m., kuomet LR Seimas, pakeitęs LR Švietimo įstatymą, nustatė  vadovams  5- metų kadencijas.

2.       Keičiamo Švietimo įstatymo nuostata, ribojanti kadencijų skaičių toje pačioje švietimo įstaigoje pažeidžia LR Konstitucijos  48 straipsnio 1-oje dalyje įtvirtintą žmogaus teisę pasirinkti darbą, paremtą visuotinai pripažinta žmogaus laisvės koncepcija. Šiuo aspektu kalbėjusieji vadovai siūlė įstatymo leidėjams neriboti kadencijų skaičiaus ir suteikti galimybes atleistiems vadovams patiems pasirinkti, ar dalyvauti konkurse naujai kadencijai toje pačioje mokykloje, ar pasirinkti kitą švietimo įstaigą.

3.      Kalbėjusieji konferencijoje vadovai akivaizdžia diskriminacija pripažino LR Prezidentūros aiškinamajame rašte  išsakytą nuostatą, kad  60 procentų vadovų, turinčių darbo stažą daugiau kaip 15 metų ir apie  500 švietimo įstaigų vadovų, kurių darbo stažas yra 30 ir daugiau metų, būtų atleisti po vienerių metų nuo pataisų priėmimo. Asociacijos nariai teigė, kad toks siūlymas neatitinka ES Tarybos 2000/78/EB direktyvoje įtvirtintos nuostatos, draudžiančios asmenis dėl tam tikro amžiaus įstumti į prastesnę padėtį ir tokiu būdu sudaryti ne vienodos sąlygos konkuruoti darbo rinkoje.

Spaudos konferencijoje dalyvavę vadovai atsakė į žurnalistų pateiktus klausimus ir pakomentavo šiuo metu galiojančias mokyklų veiklos ir mokyklų vadovų darbo vertinimo tvarkas.

ŠVIETIMO ĮSTATYMO PATAISŲ SVARSTYMAI

       2017 m. kovo 22 d. Vilniaus ir Kauno vadovų asociacijos skyrių tarybų nariai dalyvavo LR Seimo Švietimo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas pasirengimas įgyvendinti Švietimo įstatymo pataisas - įvesti darbo kadencijas švietimo įstaigų vadovams. Posėdyje dalyvavo  LR Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ir LR Prezidentūros teisininkas. Švietimo ir mokslo ministeriją atstovavo  ministrė Jurgita Petrauskienė ir  Audronė Razmantienė. Prezidentūra siūlo tokį švietimo įstaigų vadovų atleidimo grafiką:

         1. 2019-07-01 atleisti  tuos, kurie dirba 30 metų ir daugiau.

         2. 2020-07-01 atleisti tuos, kurie dirba 20-29 metus.

         3. 2021 07- 01 atleisti tuos, kurie dirba  15-19 metų.

         4. 2022 -07-01 atleisti tuos, kurie dirba  10-14 metų.

         5. 5-9 metus dirbantys vadovai „galės“ pretenduoti į antrąją kadenciją.

       Kalbėję mokyklų atstovai siūlė kadencijas visiems vadovams pradėti taikyti  nuo įstatymo įsigaliojimo datos ir nediskriminuoti vadovų pagal darbo stažą.  Politikai teigė, kad vienu metu visų atleisti nepajėgs, nes tuomet reikėtų skelbti apie 1 700 konkursų. ŠMM patikslino, kad šis skaičius gali būti dar didesnis.

        LR Prezidentūros atstovai akcentavo tokias vadovų kadencijų įvedimo priežastis:

       1. Šalyje vyrauja švietimo netolygumas (?)

       2. Tai viena iš priemonių mokinių pasiekimams gerinti.( Kol kas kitų priemonių nežino?)

       3. Vadovų kaita leistų kovoti su korupcija mokyklose.

       4. Pagerėtų mokinių mokymosi pasiekimai (Nes dabar tik apie 50 mokyklų dirba gerai)

      Posėdyje buvo pritarta tolimesniam pataisų svarstymui ir nutarta laukti LR Vyriausybės išvadų. Kaip žinote, kitas svarstymas LR Seime buvo numatytas  2017-04-06. Tikėtina, kad svarstymas bus nukeltas kitam laikotarpiu, nes siūlymo pagrindimas nėra pakankamai argumentuotas. Lietuvos mokyklų vadovų asociacija 2017-03-28 organizuoja spaudos konferenciją BNS „Atsinaujinančios mokyklos sėkmės garantas?“.

 

 

PRALAUŽTI LEDAI MARIJAMPOLĖJE

Būti  mokyklos vadovu tapo sudėtinga, tam reikia ne tik kompetencijų, bet ir lankstumo. Pokyčiai verčia iš kėdžių net labai patyrusius vadovus, todėl mokytis vieniems iš kitų tikrai reikia.  Reikia justi bendrumą, pagalbos galimybę vieniems iš kitų, nes dabar - pats plauki ir pats gelbėjiesi, jeigu tave kas nors skandina. Valdžia ne tik, kad nepadeda, bet dar paspiria, kad giliau nugrimztum. Nauji įsakymai, nauji reikalavimai, naujos darbo tvarkos, naujos funkcijos, naujos atsakomybės, vertinimai.. O kaip visa tai įgyvendinti gula ant mokyklos vadovo pečių! Nepatempi, nereikia, nes nuvarytus arklius, visi žinome, kur nusiunčia, juolab, kad ir išeitinių mokėti nereikės. Gal todėl ir Marijampoliečiai sukruto. Ilgus metus skaičiavę, diskutavę apsprendė ir sausio 23d. įkūrė LMV asociacijos Marijampolės skyrių. Skyriaus pirmininke išrinkta Renata Zdanė, Jono Totoraičio progimnazijos direktorė. Sveikiname kolegas įlipusius į mūsų valtį!

Švietimo įstaigų vadovų asociacijų sueiga LR Seime

Šių metų sausio 25 dieną LR Seimo konferencijų salėje susirinko 14-os švietimo įstaigų ir įstaigų vadovų asociacijų tarybų nariai. Sueigoje dalyvavo:Lietuvos mokyklų vadovų, Lietuvos gimnazijų, Lietuvos pagrindinių, Lietuvos progimnazijų, Lietuvos pradinio ugdymo, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų,Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, Lietuvos dailės mokyklų, Lietuvos švietimo pagalbos, Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų ir Lietuvos švietimo centrų asociacijų tarybų nariai. Renginyje dalyvavo svečiai: LR Prezidentės patarėjos dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ir dr. Almeda Kurienė, LR Seimo vicepirminikė Rima Baškienė, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. akad. Eugenijus Jovaiša, LR Seimo nariai: Irena Šiaulienė, Algirdas Sysas, Valerijus Simulik, Mantas Adomėnas, Gintaras Steponavičius, Jaroslav Narkevič  ir kiti. Diskusijose taip pat dalyvavo LR Ministro pirmininko patarėja Unė Kaunaitė, LR Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo klausimaisi Jonas Mickus, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas, Tėvų forumo pirmininkas Audrius Murauskas, Kauno miesto vicemerė Rasa Šnapštienė ir švietimo asociacijų nariai. Sueigą inicijavo Lietuvos vadovų asociacija, jai talkino Lietuvos gimnazijų asociacija. Renginyje LR Prezidentės patarėja dr. Saulę Mačiukaitė-Žvinienė aptarė LR Prezidentės pateiktas LR Švietimo įstatymo pataisas, galinčias įteisinti švietimo įstaigų vadovų penkerių metų kadencijas. Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad pokyčiai švietimo valdymo srityje būtini, tačiau nuomonės išsiskyrė dėl tikslų,  terminų, formų  ir priemonių.  Jeigu politikos atstovai reformoje bandė įžvelgti valdymo efektyvumą bei skaidumą, LMVA asociacijos prezidentė Ramutė Mečkauskienė matė atviresnes galimybes švietimo politizavimui ir patronažavimu, ir rėmėsi  atliktų tyrimų duomenimis. LR Seimo narys Valerijus Simulik šiose pataisose įžvelgė ir teisinių pažeidimų. Renginio pabaigoje visų asociacijų vadovai pasirašė dokumentą, kuriame išdėstė savo siūlymus dėl teikiamų pataisų.

Kreipimasis

 

SUSITIKIMAS SU LR SEIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO PIRMININKU EUGENIJUMI JOVAIŠA

2016 m. gruodžio 12d. Lietuvos pradinio ugdymo, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų bei mokyklų vadovų asociacijų nariai susitiko su LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku ir išklausė naujosios valdžios įžvalgas švietimo srityje. Komiteto pirmininkas, akademikas Eugenijus Jovaiša paviešino, jo požiūriu, svarbiausias kryptis, kuriomis planuojama veikti per ateinantį ketverių metų laikotarpį. „Didžiausias dėmesys bus skiriamas mokinių raštingumo gerinimui“, teigė komiteto pirmininkas.  

Pirmininkas paminėjo, kad Vyriausybės programos projekte yra numatyta paankstinti priešmokyklinį ugdymą, kuris turėtų būti pradedamas nuo 5-6 metų ir pradinį ugdymą, kurį planuojama vykdyti nuo 6-7 metų. Jo požiūriu, tai turėtų pagerinti mokinių raštingumo rodiklius. Valdantieji taip pat ketina peržiūrėti visą mokyklinio ugdymo turinį, įvesti kaupiamąjį vertinimą paskutinėje vidurinio ugdymo pakopoje, keisti egzaminų sistemą, įvedant daugiau privalomų egzaminų, bet gal būt atsisakant privalomojo užsienio kalbų egzamino, keisti atestato formą, pertvarkyti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką. Vadovams planuojama 5 -rių metų kadencija, su galimybe pakartotinai dalyvauti konkurse. Mokytojams - privaloma atestacija.

Susitikimo metu buvo paminėti ir kiti Vyriausybės programos projekte numatyti dalykai, tačiau aiškesni problemų sprendimo būdai nebuvo aptarti. Susitikimo metu apsikeista nuomonėmis dėl būtinybės ir ateityje dalintis informacija bei  bendradarbiauti  rengiant dokumentų projektus.

 

 

EUROPOS MOKYKLŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS (ESHA) KONFERENCIJA

2016 spalio 19-22d. Mastrihte įvyko Europos mokyklų vadovų asociacijos konferencija. Konferencijoje Lietuvos mokyklų vadovus atstovavo LMVA prezidentė dr. Ramutė Mečkauskienė (Vilniaus Viršuliškių mokykla) ir LMGA vice-prezidentė Rūta Krasauskienė (Vilniaus Žemynos gimnazija). ESHA šio tipo konferencijas organizuoja kartą per du metus. Praeitą kartą konferencija vyko Slovėnijoje, tačiau Lietuvos atstovai joje nedalyvavo. Kita konferencija vyks 2018 m. Taline.  Konferencijoje pranešimus padarė  Michael Fullan (Kanada), Zachary Walker (Singapūras), Mark van Vugt (Olandija) ir Daan Roosengaard (Olandija). Visi pranešimai ir diskusijos buvo orientuoti į mokyklų vadovų gebėjimą prisidėti prie sisteminių pokyčių valdymo, naujų technologijų taikymą ugdymo procese, požiūrio į mokinį kaitą ir bendradarbiaujančios pedagoginės kultūros kūrimą . (Nuotraukoje Lietuvos mokyklų vadovų  atstovės  su Michael Fullan'u)

LIETUVOS MOKYKLŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS TARYBA

 

          

LMVA PREZIDENTAS

 Dr. Dainius Žvirdauskas

Kauno KTU inžinerijos licėjaus direktorius

S.Lozoraičio g. 13,
Kaunas 50137 

tel. 8 699 41660

 

 

LMVA Viceprezidentė 

Rūta Krasauskienė

 Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė

 Čiobiškio g. 16, Vilnius 07181

ruta.kras@gmail.com

tel. 8 615  19681

 Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos tarybos nariai 

 

1. VILIJA SUŠINSKIENĖ Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
2. REGINA PETRAITIENĖ N.Akmenės vaikų l/d "Atžalynas"
3. AUŠRA  SAPKAUSKIENĖ Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

4. DAINIUS KORSAKAS

5. DANUTĖ ČASIENĖ

Biržų Saulės gimnazija

Druskininkų  "Atgimimo" mokykla

6. ALDONA SKUČIENĖ Elektrėnų "Ąžuolyno" pagrindinė mokykla
7. ERIKAS GRIŠKEVIČIUS Kauno Aleksandro Puškino vidurinė mokykla
8. JANAS  RYZGELIS Kauno  Milikonių pagrindinė mokykla
9. RITA MIKUČiAUSKIENĖ Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija
10. GINTARAS PETRULIS Kėdainių „ Atžalyno“ gimnazija
11. ASTA ZAVADSKIENĖ Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
12. DIANA ČEDAVIČIENĖ Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija

13. LAIMA VAITONIENĖ

14. PETRONĖLĖ JOCIENĖ

15.ARŪNAS GRIMALIS

16. VANDA  VANAGIENĖ

17. RENATA ZDANĖ

18. ASTA ŽUKAUSKIENĖ

19. LAIMUTĖ BENETIENĖ

Klaipėdos Santarvės pagrindinė mokykla

Kretingos r. Grūšlaukės pagrindinė mokykla

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla

Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla

20. ROMUALDAS GRILAUSKAS Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
21. DANUTĖ KRIŠČIŪNIENĖ Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla
22. VAIDAS POCIUS Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
23. JADVYGA ŠLIURPIENĖ Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla
24. ERVYDAS MACAITIS Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla

25. DIANA GUZIENĖ

26. RIMAS  PUIDOKAS

27. LAISVŪNAS  VAIČIŪNAS

Rokiškio r. Juodupės gimnazija

Raseinių r. Šiluvos gimnazija

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla

28. VACLOVAS STATKUS

29. JŪRATĖ MOZŪRAITIENĖ

Skuodo r. Ylakių gimnazija

Šakių "Žiburio" gimnazija

30. SIGITA  MALINAUSKIENĖ Šiaulių Lieporių gimnazija
31. VYTAUTAS GIEDRAITIS Šiaulių Romuvos gimnazija
32. STASYS NORBUTAS Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

33. VIOLETA ŠIMELIONIENĖ

34. DAIVA  KLIMIENĖ

35. MIROSLAVA ŠOSTAK

36. LAIMA MARKAUSKIENĖ

Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla

Širvintų "Atžalyno" progimnazija

Šalčininkų B.Vokės E.Ožeškovos gimnazija

Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija

37. REMIGIJUS  MASTEIKA Tauragės M.Mažvydo progimnazija
38. MARIAN KUZBORSKI Trakų gimnazija
39. ŽYDRŪNAS ŽELNYS Telšių Žemaitės gimnazija

40. VALENTINAS GEDVILIS

41. MILDA  PADEGIMAITĖ

42. EDMUNDAS GRIGALIŪNAS

43. RŪTA KRASAUSKIENĖ

44. VIKTORAS BLINOVAS

45. VYTAUTAS GYLYS

46. RAMUĖ MEČKAUSKINĖ

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

Varėnos "Ąžuolo" gimnazija

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Vilniaus Žemynos gimnazija

Tarybos Garbės Narys (Buvęs asociacijos prezidentas)

Tarybos Garbės Narys (Buvęs asociacijos prezidentas)

Tarybos Garbės Narys (Buvusi asociacijos prezidentė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU PROFESINE ŠVENTE

MIELI KOLEGOS,

MES DAŽNAI ESAME VIENIŠI PROBLEMŲ IR GRĖSMIŲ AKIVAIZDOJE, TAČIAU VISADA DAROME TAI, KĄ ESAME PAJĖGŪS PADARYTI, IR VARGU, AR GALĖTUME PADARYTI DAUGIAU... DĖKOJU VISIEMS UŽ BENDRYSTĘ.

Su švente!

LMVA

Ramutė Mečkauskienė

PASIKEITIMAI KELMĖS SKYRIUJE

     Kelmės rajono vadovų asociacijos skyrius informuoja, kad 2016-08-29 susirinkime buvo išrinktas naujas Kelmės skyriaus pirmininkas ir atnaujinta vadovų taryba.  Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kelmės skyriaus pirmininke išrinkta  Asta Zavadskienė, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė, o tarybos nariais tapo Rita Andrulienė, Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė, Vaidas Monkevičius, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktorius, Dalia Gedminienė, Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė, Asta Barčiauskienė, Kelmės A.Lipeikos menų mokyklos direktorė, Diana Razminienė, Kelmės SMC direktorė.

    Palinkėję sėkmingo darbo buvusiam pirmininkui Stasiui Jokubauskui, kuris šiuo metu dirba Kelmės rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju, vadovai pasidžiaugė, kad Kelmės rajono švietimo įstaigų vadovai yra aktyvūs, patyrę, susitelkę konstruktyviam darbui. Manome, kad jų bendras darbas ir susitelkimas pasitarnaus kuriant ir ieškant sprendinių mums visiems pačiais aktualiausiais švietimo klausimais.

 

 

PRISIJUNGĖ RADVILIŠKIEČIAI

Lietuvos mokyklų vadovai aktyviai jungiasi į profesinę asociaciją ir siekia kartu ieškoti sprendimų vadybinėje aplinkoje. Sveikiname LMVA Radviliškio skyriaus narius, kurie suorganizavo steigiamąjį susirinkimą 2016 m. gegužės 6d. ir pirmininku išsirinko Laisvūną Vaičiūną, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorių.

LMVA Tarybos informacija

ŠVIETIMO VADOVŲ KONFERENCIJA 2016-08-24

2016 m. rugpjūčio 24 d. Pakruojo dvare Pedagogas.lt kviečia visus į išskirtinę švietimo, kultūros sektorių vadovų konferenciją. Pirmą kartą organizuojama tokio pobūdžio konferencija drauge su Robertu Dargiu, prof. dr. Valdone Indrašiene, Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiąja patarėja dr. Rūta Kačkute, doc.Vytautu Kontrimu, Pauliumi Avižiniu ir kitais gerai visuomenėje žinomais asmenimis. Vadovai iš verslo, švietimo ir kultūros sektorių dalinsis savo įgūdžiais, kaip įgalinti personalą, spręsti krizines, netikėtas situacijas, pateiks įžvalgų apie organizacijos kultūros plėtrą, aplinkos savarankiškumo skatinimą, rinkodaros galimybes, komunikacijos valdymą, drauge diskutuos apie vadovų efektyvumą, savęs tobulinimą ir teigiamų rezultatų siekimą

Konferencijos vieta: Karčiamos g. 9, Pakruojis. „Pakruojo Dvaras" Konferencija mokama.

Daugiau informacijos ir registracija: http://goo.gl/2NZMWe, info@pedagogas.lt +37062210020

 

 

ŠVIETIMO FORUMAS "LIETUVOS MOKYKLA PO SEIMO RINKIMŲ"

Mieli kolegos,

Lietuvos gimnazijų, kartu su mokyklų vadovų, pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, mokomųjų dalykų mokytojų asociacijomis  2016 m. birželio 16 d. 11.00 val. Vilniaus Žemynos gimnazijos aktų salėje (Čiobiškio g. 16, Vilnius) organizuoja forumą  „Lietuvos mokykla po Seimo rinkimų“. Forumo metu apžvelgsime Lietuvos politinių partijų rinkimų programų švietimo dalį, diskutuosime apie aktualias šalies švietimo problemas. Kviečiame   dalyvauti forume. Forumą moderuos politologas Lauras Bielinis.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti elektroniniu paštu rastine@zemynosgimnazija.vilnius.lm.l, nurodant  vardą, pavardę bei kontaktus (elektroninį paštą, telefono Nr.)  ir registruotis https://docs.google.com/forms/d/1FjO7Ahrt2pq0YilspPK4cS1AvMQ8SMNDiWsbObByQpE/viewform  iki 2016 m. birželio 10 d.

Smulkesnę informaciją teikia Rūta Krasauskienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė, tel. 8 52 400 561, mob.  8615 19681, elektroninis paštas ruta.krasauskiene@vilnius.lt

LMVA Tarybos informacija